Ερμηνείες…


(εικόνα)

“Passion” does not refer to love, but to the Passion of Christ on the cross. In the 15th and 16th centuries, Spanish Christian missionaries discovered this flower and adopted its unique physical structures as symbols of Crucifixion.

For example: the radial filaments which can number more than a hundred and vary from flower to flower represent the Crown of Thorns. The ten petals and sepals represent the ten faithful apostles.


The top 3 stigmata represent the 3 nails


and the lower 5 anthers represent the 5 wounds.

The flower has been given names related to this symbolism throughout Europe since that time. In Spain, it is known as Espina de Cristo (Christ’s Thorn). In Germany it was once known as Muttergottes-Schuzchen (Mother-of-God’s Star).

In Israel they are referred to as clock-flower (שעונית). In Japan, they are known as clock-faced flowers.

In North America they are also called the Maypop, the water lemon, and the wild apricot (after its fruit). Native Americans in the Tennessee area called it ocoee, and the Ocoee River and valley are named after it

Το “Πάθος” δεν αναφέρεται στον έρωτα, αλλά  στο Πάθος του Χριστού στο σταυρό. Στο 15ο και 16ο αιώνα, η Ισπανοί χριστιανοί ιεραπόστολοι  ανακάλυψαν αυτό το λουλούδι και υιοθέτησαν τη μοναδικότητά του σε  φυσικές δομές  σαν σύμβολα της Σταύρωσης. Για παράδειγμα: η ακτινωτές ίνες που μπορούν να είναι πάνω από εκατό και ποικίλλουν από λουλούδι σε λουλούδι, αντιπροσωπεύουν το ακάνθινο στεφάνι. Τα δέκα πέταλα και σέπαλα αντιπροσωπεύουν τα δέκα πιστούς αποστόλους . Τα 3 στίγματα στην κορυφή  αντιπροσωπεύουν τα 3 καρφιά και το χαμηλότερο με τους 5 ανθήρες αντιπροσωπεύει τις 5 πληγές. Στο λουλούδι έχουν δοθεί ονόματα που σχετίζονται με αυτό το συμβολισμό σε όλη την Ευρώπη από την εποχή εκείνη. Στην Ισπανία, είναι γνωστό ως Espina de Cristo (Thorn του Χριστού). Στη Γερμανία ήταν κάποτε γνωστό ως Muttergottes-Schuzchen (Μητέρα του άστρου του Θεού).
Στο Ισραήλ  αναφέρεται ως ρολόι-λουλούδι (שעונית). Στην Ιαπωνία,  είναι γνωστά  σαν λολούδι με σχήμα ρολογιού.
Στη Βόρεια Αμερική  ονομάζεται  Maypop (νερό-λέμονο), καθώς και  άγριο βερίκοκο (από  τα  φρούτα του). Ιθαγενείς Αμερικάνοι στην περιοχή Tennessee  το λένε  Ocoee. Ο  Ocoee ποταμός και  η κοιλάδα πήραν  το όνομά τους  από αυτό.

Advertisements
Published in: on August 10, 2010 at 7:27 pm  Leave a Comment  
Tags: , ,