Μια απ’ τα ίδια…

ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ….

ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ…

ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ….


Α Η Δ Ι Α Σ Α

ΟΥΤΩΣ ή ΑΛΛΩΣ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΗ ΠΕΦΤΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΒΑΡΥΣ ΠΕΛΕΚΥΣ.

ΠΟΙΟ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΩΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ; 

Advertisements
Published in: on September 19, 2015 at 2:40 pm  Leave a Comment  
Tags: , ,

Κι’ άλλες κολοκύθες

 

Κολοκύθες στην υπηρεσία της διακόσμησης

Κολοκύθες στην υπηρεσία της διακόσμησης (3) Φανταζόσασταν ποτέ ότι μια κολοκύθα θα μπορούσε να αποτελέσει πρώτη ύλη για την εντυπωσιακή διακόσμηση του χώρου σας; Δεν μιλάμε για τις κλασσικές διακοσμητικές τάσεις του Halloween, αλλά για πραγματικά φωτιστικά και διακοσμητικά τα οποία θα σας αφήσουν με ανοιχτό το στόμα!   Κολοκύθες στην υπηρεσία της διακόσμησης (1) Κολοκύθες στην υπηρεσία της διακόσμησης (2) Κολοκύθες στην υπηρεσία της διακόσμησης (4) Κολοκύθες στην υπηρεσία της διακόσμησης (5) Κολοκύθες στην υπηρεσία της διακόσμησης (6) Κολοκύθες στην υπηρεσία της διακόσμησης (7) Κολοκύθες στην υπηρεσία της διακόσμησης (8) Κολοκύθες στην υπηρεσία της διακόσμησης (9) Κολοκύθες στην υπηρεσία της διακόσμησης (10) Κολοκύθες στην υπηρεσία της διακόσμησης (11) Κολοκύθες στην υπηρεσία της διακόσμησης (12) Κολοκύθες στην υπηρεσία της διακόσμησης (13) Κολοκύθες στην υπηρεσία της διακόσμησης (14) Κολοκύθες στην υπηρεσία της διακόσμησης (15) Κολοκύθες στην υπηρεσία της διακόσμησης (16) Κολοκύθες στην υπηρεσία της διακόσμησης (17) Κολοκύθες στην υπηρεσία της διακόσμησης (18) Κολοκύθες στην υπηρεσία της διακόσμησης (19)

Δείτε επίσης:

ΠΗΓΗ

Published in: on April 12, 2014 at 2:52 pm  Leave a Comment  
Tags: , , ,

The Amazing Hard-Shelled Lagenaria Gourds


Most hard-shelled gourds come from the Old World Lagenaria siceraria. So important were these gourds in the daily lives of native people, that they were introduced into human cultures throughout the world. Probably their most important use was for containers, including pots, pans and bowls, and these gourds are still used to this day in many parts of the world. For water vessels, they are still preferred over earthenware jars because they are lighter and they cool the water by evaporation. In addition to containers and eating utensils, Lagenaria gourds are used for fishing floats, rafts, pipes and snuffboxes. Many of these fascinating uses are discussed by C.B. Heiser in The Gourd Book, 1979. The familiar bottle gourds and large Indian gourds of Arizona and Mexico, including giant bule, bilobial and gooseneck gourds, come from Lagenaria siceraria. In fact, when one uses the term “gourd” they are probably referring to this widespread species. Mature Lagenaria gourds come in an astonishing array of shapes and sizes, from tiny gourds only a few inches (5 cm) long to giants over seven feet (2 m) in length. Some of the distinctive varietal forms include “dumbbell,” “club”, “dipper”, “powder-horn”, “kettle,” “dolphin”, “trough” and “snake” gourds. With rich soil, ample sunlight and water, they grow readily in warm temperate and tropical regions throughout the world.

Lagenaria plants in June 2007 at the Welburn Gourd Farm in De Luz, California.

Lagenaria gourds in drying bins at the Welburn Gourd Farm in De Luz, California.

Small, cleaned gourds for sale at the Welburn Gourd Farm in De Luz, California.

A beautiful, painted gourd on display at the International Gourd Festival held annually

at the Welburn Gourd Farm in De Luz, California. The artist is Marilyn Sunderland.

Engraved & burned (burilado) Lagenaria gourds from Peru. The beautiful and intricate designs were made by artist Julio Seguil Ríos using precision wood-burning tools. They are available from Señior Ríos at juliosequil@hotmail.com.

Close-up view of artist Julio Seguil Ríos creating intricate designs on a small Peruvian gourd using a wood-burning tool.

A hippo gourd from “Gourd Art” in the Old Town Market, San Diego.


According to L.H. Bailey (The Garden Of Gourds, 1956), the original range for L. siceraria is probably tropical Africa and eastern India. Larger vines require plenty of room, and may rampage fifty feet (15 m) or more. Unlike the golden yellow blossoms of Cucurbita gourds, the large, showy flowers of Lagenaria are white. They typically open at dusk and close the following morning. Like other members of the Cucurbitaceae, this species in monoecious and the pollen from male flowers is viable on female flowers of the same plant–hence, a single seed can start a sizable population of gourds. Although moths would seem to be the likely pollinator for nocturnal gourd blossoms, C.B. Heiser (1979) found that beetles feeding inside the male and female blossoms were the most important pollinators in his garden. Then in 1997, C.B. Heiser (The Cucubit Network News Vol. 4) reported nocturnal pollination by the large hawk moths Hyles lineata and Manduca quinquemaculata. The larva of the latter species is better known to gardeners by its name of “tomato hornworm.”

Hawkmoths: Night-Flying Pollinators
See The White-Lined Sphinx Moth

Dried gourd strips (Lagenaria siceraria) for sale in an Asian market. The strips are used in soups and various dishes. When seasoned with soy sauce they form one of the essential ingredients of sushi.

Yerba Mate: A Tea From Argentina

Some of the elaborate carved designs on Peruvian and African gourds (mostly varieties of Lagenaria) are absolutely amazing. In Argentina a small gourd is made into a special cup for drinking “yerba mate,” a popular tea brewed from the leaves of a native holly (Ilex paraguariensis). Mate is sipped through a perforated metal straw called a “bombilla.” Mate gourds are often fashioned with silver rims or collars and support bases. Old mate gourds improve the flavor of this caffeine-rich tea and mate connoisseurs would never think of using glass, pottery mugs or styrafoam cups.

Mate gourds and bombillas from Argentina. Yerba mate tea is sipped through the bombilla, a metal straw with perforations. Small pores allow the hot tea to flow into the lower, expanded end of the bombilla, but prevent leaf fragments from entering the straw.

See Photos Of Yerba Mate


Gourds To Make Music and Cover Your Penis

Musical gourds from Africa and India, such as drums, lutes and sitars have beautiful, polished finishes decorated with beads and carved designs. Some of the earliest guitars and violins in the United States were made from gourds by African slaves. Shaker gourds are probably one of the earliest of all musical instruments. In Africa, hollow gourds are covered with a loose netting strung with hundreds of beads from Job’s tears (Coix lacryma-jobi). The tear-shaped “bead” is actually a hollow involucre that contained the female flowers of this pantropical grass. As the beads slap against the gourd, a loud shaker sound is produced–as good as any modern instrument for this purpose. Using the neck of the gourd as a handle, the sound is amplified by the hollow interior.

African gourds, including shaker gourd with a loose net of Job’s tear beads.
The job’s tear beads come from the perennial grass (Coix lacryma-jobi).

See Article About Wild Grass Called Job’s Tears

But of all the uses for gourds, some of the most interesting are the “penis sheath gourds” worn by men of New Guinea. Penis gourds are also known from Africa and northern South America. There is considerable speculation among anthropologists about the purpose of such gourds, but most agree that they are more than a protective device and serve an important social function.

Men In New Guinea Wearing Penis Sheaths
Where To Purchase A Penis Sheath Gourd

http://waynesword.palomar.edu/ww0503.htm#fruit